ERGONOMICKÉ AUDITY

Zkontrolujeme ergonomii na Vašem pracovišti.
Vyhodnocujeme více než 70 ergonomických a kategorizačních rizikových faktorů dle platné legislativy 361/2007, 258/2000 Sb..
Doporučíme technická i organizační opatření ke snížení rizika.

Výstupy jsou použitelné ke stanovení návrhu kategorizace prací u všech faktorů.


Hodnotíme:

 • Pracovní polohu
  (hlava, krk, trup, paže, zápěstí, nohy)
 • Lokální svalovou zátěž
 • Fyzickou zátěž
 • Zrakovou zátěž
 • Psychickou zátěž
 • Ergonomické rizikové faktory
 • Pracovní místo a prostor
 • Mikroklimatické podmínky
  (orientační náměry hluku, osvětlení, teploty a vlhkosti)
 • Ostatní kategorizační faktory

Výsledky odpovídají kategorizačním limitům (1 – bez rizika, 2 – možné riziko, citliví jedinci, 3 – riziko, 4 – vysoké riziko)
dle platné legislativy 258/2000 Sb. a 432/2003 Sb. v pozdějším znění.

Audit standard – kvalifikované měření, výstupem jsou výsledné kategorie práce s výpočty NP a PPP u pracovních poloh, počty pohybů a odhad maximální svalové síly u LSZ, přehledný výpočet kumulativní hmotnosti aj.

SNIŽOVÁNÍ KATEGORIZAČNÍCH RIZIK

Riziková pracovní činnost zařazená do 3. a 4. kategorie (případně 2R) přináší pro zaměstnavatele vyšší výdaje na periodických prohlídkách a také snížení produktivního výrobního času (nejčastěji 10-20min na zaměstnance za 8hod směnu). Špatně navržené a rizikové pracoviště má velký podíl na nemocech z povolání, dlouhodobé nemocnosti, úrazech a zvýšené fluktuaci zaměstnanců. Při odstraňování rizik se nenechte odbýt alibistickými větami typu – rotujte zaměstnance, zjednodušte pracovní postup apod. Chtějte konkrétní nápravná opatření přímo na míru!

Naše společnost zlepšila rizika na několika tisících pracovních místech v Česku napříč všemi průmyslovými odvětvími. Máme jedno z největších know-how a best practice v ČR na odstraňování rizikových pracovišť. Průměrně doporučujeme kolem 12-ti nápravných opatření na jedno pracovní místo (v závislosti na složitosti pracoviště). Nabídka na snížení rizikových kategorizačních faktorů platí zejména pro faktory:

Jak vše probíhá?

ŠKOLENÍ ERGONOMIE

Aktuální open kurzy naleznete ZDE

Pořádáme jednodenní, dvoudenní a zkrácená odborná školení s praktickými ukázkami přímo ve Vaší výrobě, či na našich open kurzech.

Tématické Ergonomické školení: „Základy ergonomie“, „Ergonomie v administrativě“, „Ergonomie pro operátory“, „Ergonomie pro logistiku a sklad“, „Ergonomie a její návratnost pro Top Management“.
Speciální Školení jsou vhodná pro: Procesní/průmyslové inženýry, Bezpečnostní techniky, Ergonomy, Konstruktéry, Plánovače výroby, Managery, Operátory výroby a skladu.
školení:
5S, Základy štíhlé výroby, VSM, TPM, SMED, KAIZEN, OEE, KPI, Plýtvání, Daily Management, Hodinová stabilita aj.
Školení jsou vhodná pro: Procesní/průmyslové inženýry, Bezpečnostní techniky, Ergonomy, Konstruktéry, Plánovače výroby, Managery, Operátory výroby a skladu.
Součástí většiny našich školení jsou přehledná skripta a certifikát o absolvování.

Obsah školení (příklad)

ERGO CZECH SW – ergonomický software

Vyvinuli jsme unikátní ergonomický nástroj pro hodnocení míry rizik na pracovišti. Software v sobě kloubí většinu ergonomických aspektů při kontrole a návrhu pracovního místa.

KURZ „INTERNÍ ERGONOM“

Kvalitní ergonom, který dokáže plnohodnotně řešit ergonomická a kategorizační rizika na pracovištích, je na dnešním trhu, bohužel, nedostatkové „zboží“. V tomto kurzu se zaměřujeme na individuální mentoring a edukaci aplikované ergonomie, tzn. správné vyhodnocení a nastavení zejména technických (případně organizačních) nápravných opatření ke snížení míry rizika na pracovištích. Kurz probíhá přímo ve Vaší firmě a je určen pro dvě osoby. Po ukončení kurzu obdrží účastník certifikát o absolvování.

Osnova:

KATEGORIZACE PRACÍ

Zhodnotíme a vypracujeme kategorizační návrh odborně způsobilou osobou v oblasti prevence rizik.
Poskytujeme legislativní poradenství.


FIREMNÍ PAUŠÁLY

Potřebujete ve firmě ergonoma? Potřebujete mít stabilní ergonomickou podporu?
Pomůžeme Vám s ergonomií, školením i kategorizací prací. V ceně každého paušálu je i doprava ke klientovi.
Vyberte si z našich balíčků firemních paušálů.


ikona

BASIC

10 hodin / měsíc

Ergonomické audity

Kategorizace prací

Poradenství

ikona

ADVANCED

15 hodin / měsíc

Ergonomické audity

Kategorizace prací

Poradenství

ikona

PROFI

20 hodin / měsíc

Ergonomické audity

Kategorizace prací

Poradenství

Verifikace nových a stávajících zařízení a pracovišť

Výchova nových ergonomů a jejich mentoring

ikona

PROFI PLUS

30 hodin / měsíc

Ergonomické audity

Kategorizace prací

Poradenství

Verifikace nových a stávajících zařízení a pracovišť

Výchova nových ergonomů a jejich mentoring

Kurz „Interní Ergonom“ v celkové časové dotaci 100 hod