ERGONOMICKÉ AUDITY

Zkontrolujeme ergonomii na Vašem pracovišti.
Vyhodnocujeme více než 70 ergonomických a kategorizačních rizikových faktorů dle platné legislativy 361/2007, 258/2000 Sb..
Doporučíme technická i organizační opatření ke snížení rizika.

Výstupy jsou použitelné ke stanovení návrhu kategorizace prací u všech faktorů.


Hodnotíme:


 • Pracovní polohu
  (hlava, krk, trup, paže, zápěstí, nohy)
 • Lokální svalovou zátěž
 • Fyzickou zátěž
 • Zrakovou zátěž
 • Psychickou zátěž
 • Ergonomické rizikové faktory
 • Pracovní místo a prostor
 • Mikroklimatické podmínky
  (orientační náměry hluku, osvětlení, teploty a vlhkosti)
 • Ostatní kategorizační faktory

VYZKOUŠEJTE NOVINKU E-AUDIT. VYHODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTÍCH ON-LINE.
VÝSLEDKY DO TÝDNE ZA BEZKONKURENČNÍ CENY. ZDARMA NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK!

SNIŽOVÁNÍ KATEGORIZAČNÍCH RIZIK

Riziková pracovní činnost zařazená do 3. a 4. kategorie (případně 2R) přináší pro zaměstnavatele vyšší výdaje na periodických prohlídkách a také snížení produktivního výrobního času (nejčastěji 10-20min na zaměstnance za 8hod směnu). Špatně navržené a rizikové pracoviště má velký podíl na nemocech z povolání, dlouhodobé nemocnosti, úrazech a zvýšené fluktuaci zaměstnanců. Při odstraňování rizik se nenechte odbýt alibistickými větami typu – rotujte zaměstnance, zjednodušte pracovní postup apod. Chtějte konkrétní nápravná opatření přímo na míru!

Naše společnost zlepšila rizika na několika tisících pracovních místech v Česku napříč všemi průmyslovými odvětvími. Máme jedno z největších know-how a best practice v ČR na odstraňování rizikových pracovišť. Průměrně doporučujeme kolem 12-ti nápravných opatření na jedno pracovní místo (v závislosti na složitosti pracoviště). Nabídka na snížení rizikových kategorizačních faktorů platí zejména pro faktory:

Jak vše probíhá?

 • Pošlete nám konkrétní výsledky měření
 • Zrealizujeme osobní schůzku přímo u Vás ve výrobě (anebo si sjednáme schůzku online)
 • Provedeme audit pracoviště a natočíme rizikové činnosti
 • Vyhodnotíme a porovnáme aktuální situaci s výsledky měření dle české legislativy
 • Navrhneme nápravná opatření (technická, organizační, edukační a zdravotní)
 • Opatření navrhujeme levná, jednoduchá ale i složitější (vy si poté vyberete tu nejvhodnější)
 • Propočítáme odhadovanou zdravotní i finanční návratnost vybraných opatření (například snížení počtu pohybů, kumulativní zátěže, minut v nepřijatelných polohách a také finanční benefit)
 • Odprezentujeme výsledky a navržená opatření relevantním lidem (např. generální ředitel, manažer HR, manažer výroby, mistr, operátor, BOZP technik, ergonom, technolog, průmyslový inženýr, konstruktér, pracovník kvality apod.) – je potřeba objednat zvlášť
 • Doporučíme konkrétní výrobce, zařízení, produkty, nářadí či pomůcky
 • Pomůžeme s realizací a implementací nápravných opatření – konzultace, poradenství při zavádění
 • Po realizaci nápravných opatření doporučíme anebo přes naši firmu objednáme (za zvýhodněné ceny u našich partnerů) oficiální akreditační měření

VYZKOUŠEJTE NOVINKU E-AUDIT. VYHODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTÍCH ON-LINE.
VÝSLEDKY DO TÝDNE ZA BEZKONKURENČNÍ CENY. ZDARMA NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK!

ŠKOLENÍ ERGONOMIE

Aktuální open kurzy naleznete ZDE

Až 85% nákladů na školení zpět pomocí výzvy „POVEZ II“ !!! Více zde https://povez.uradprace.cz/případně nás kontaktujte a sdělíme Vám bližší informace.

Pořádáme jednodenní, dvoudenní a zkrácená odborná školení s praktickými ukázkami přímo ve Vaší výrobě, či na našich open kurzech.

Všechna níže uvedená školení jsme schopni přizpůsobit na přání klienta – změna obsahu, délky školení apod. dle předchozí domluvy. Školení taktéž realizujeme v jazyce polském i anglickém!

„ERGONOMIE V PRAXI - EXTRA“
Třídenní
školení ergonomie včetně celého dne věnovaného nácviku hodnocení ergonomie a praktických ukázek ve Vaší výrobě.

Obsah: Ergonomie a legislativa, Antropometrie, Pracovní místo a prostor, Pracovní nástroje, Ekonomie pohybů, Pracovní poloha, Fyzická zátěž, Lokální svalová zátěž, Psychická zátěž, Mikroklimatické podmínky, Hodnocení ergonomie dle reálných situací (assessmenty, checklisty, ErgoCzech SW), Návratnost ergonomie – finanční, zdravotní, NzP, Případové studie, Videa, Hodnocení ergonomie a praktické ukázky ve výrobě – celý den

Maximální kapacita školení: 10 osob
Určeno pro: Techniky, EHS (BOZP) managery a specialisty, Ergonomy, Procesní inženýry, Vedoucí výroby, Technology, HR managery, Mistry, Konstruktéry, Plánovače výroby, kvality apod.
Skripta a Certifikát pro každého účastníka školení

„ERGONOMIE V PRAXI“
Dvoudenní školení ergonomie včetně dvou hodinového nácviku hodnocení ergonomie a praktických ukázek ve výrobě.

BESTSELLER

Obsah: Ergonomie a legislativa, Antropometrie, Pracovní místo a prostor, Pracovní nástroje, Ekonomie pohybů, Pracovní poloha, Fyzická zátěž, Lokální svalová zátěž, Psychická zátěž, Mikroklimatické podmínky, Hodnocení ergonomie dle reálných situací (assessmenty, checklisty, ErgoCzech SW), Návratnost ergonomie – finanční, zdravotní, NzP, Případové studie, Videa, Hodnocení ergonomie a praktické ukázky ve výrobě – 2 hodiny

Maximální kapacita školení: 10 osob
Určeno pro: Techniky, EHS (BOZP) managery a specialisty, Ergonomy, Procesní inženýry, Vedoucí výroby, Technology, HR managery, Mistry, Konstruktéry, Plánovače výroby, kvality apod.
Skripta a Certifikát pro každého účastníka školení

„ZÁKLADY ERGONOMIE“
Jednodenní školení základů ergonomie

Obsah: Zkrácená varianta dvoudenního školení, Ergonomie a legislativa, Antropometrie, Pracovní místo a prostor, Pracovní nástroje, Ekonomie pohybů, Pracovní poloha, Fyzická zátěž, Lokální svalová zátěž, Psychická zátěž, Mikroklimatické podmínky, Hodnocení ergonomie dle reálných situací (assessmenty, checklisty, ErgoCzech SW), Návratnost ergonomie – finanční, zdravotní, NzP, Případové studie, Videa

Maximální kapacita školení: 10 osob
Určeno pro: Techniky, EHS (BOZP) managery a specialisty, Ergonomy, Procesní inženýry, Vedoucí výroby, Technology, HR managery, Mistry, Konstruktéry, Plánovače výroby, kvality apod.Skripta a Certifikát pro každého účastníka školení

„ERGONOMIE PRO TOP MANAGEMENT“
1 nebo 2 hodinové školení, max. 10 osob

Obsah: Základy ergonomie, její benefity a návratnost (finanční a zdravotní), Ergonomie v kanceláři, Nemoci z Povolání, Případové studie již zrealizovaných ergonomických projektů, Produktivita vs. Zdraví, Následky neergonomických pracovišť – rizika, bozp přestávky apod.

„ERGONOMIE VE VÝROBĚ A SKLADU“
1 nebo 2 hodinové školení, max. 20 osob

Obsah: Ergonomie a ekonomie pohybů, Manipulace s břemeny, Nastavení pracovního místa a prostoru, Syndrom karpálního tunelu, Lokální svalová zátěž, Fyzická, Zraková a Psychická zátěž

„ERGONOMIE V KANCELÁŘI“
1 nebo 2 hodinové školení, max. 20 osob

Obsah: Pracovní poloha, Lokální svalová zátěž – syndrom karpálního tunelu, Nastavení pracoviště (PC, klávesnice, myš, židle, periferie), Používání ergo pomůcek, Správná dispozice pracovního místa a prostoru, Psychická a Zraková zátěž aj.

Obsah školení (příklad)

KURZ „INTERNÍ ERGONOM“

Kvalitní ergonom, který dokáže plnohodnotně řešit ergonomická a kategorizační rizika na pracovištích, je na dnešním trhu, bohužel, nedostatkové „zboží“. V tomto kurzu se zaměřujeme na individuální mentoring a edukaci aplikované ergonomie, tzn. správné vyhodnocení a nastavení zejména technických nápravných opatření ke snížení míry rizika na pracovištích. Kurz probíhá přímo ve Vaší firmě na Vašich pracovištích a procesech. Součástí kurzu jsou samostatné úkoly a závěrečný test. Po ukončení kurzu obdrží účastník certifikát.

Osnova kurzu:

Kurz „INTERGO_75“:

Pouze pro nevýrobní podniky (vývoj. centra, bankovní instituce…) a soukromé osoby na IČO apod.!

Počet účastníků:1 – 2 (každý další účastník za poplatek)
Časová dotace:75 hodin (50hod školení, 15hod samostatné práce, 10hod poradenství)
Časový harmonogram:7 dnů celkem (2 bloky po dvou dnech, 3. blok ve třech dnech)
Doba realizace:1-3 měsíce (dle domluvy)
Místo realizace:Sídlo nebo provozovna objednavatele

Kurz „INTERGO_100“:

Pouze pro podniky s dostatkem pracovních míst k hodnocení! (Alespoň 20)

Počet účastníků:1 – 2 (každý další účastník za poplatek)
Časová dotace:100 hodin (65hod školení, 25hod samostatné práce, 10hod poradenství)
Časový harmonogram:9 dnů celkem (3 bloky po dvou dnech, 4. blok ve třech dnech)
Doba realizace:1-3 měsíce (dle domluvy)
Místo realizace:Sídlo nebo provozovna objednavatele

Kurz „INTERGO_125“:

Pouze pro podniky s dostatkem pracovních míst k hodnocení! (Alespoň 20)

Počet účastníků:1 – 2 (každý další účastník za poplatek)
Časová dotace:125 hodin (80hod školení, 35hod samostatné práce, 10hod poradenství)
Časový harmonogram:11 dnů celkem (4 bloky po dvou dnech, 5. blok ve třech dnech)
Doba realizace:2-4 měsíců (dle domluvy)
Místo realizace:Sídlo nebo provozovna objednavatele

ERGO CZECH SW – ergonomický software

Software využívají například firmy:

DESIGN A VERIFIKACE

Dle našich dlouholetých zkušeností dokážeme v průměru odhalit kolem 70% ergonomických a bezpečnostních nedostatků již při samotném návrhu, kdy je zařízení nebo pracoviště ještě na výkrese u konstruktéra. Úpravy před zadáním stroje do výroby jsou mnohonásobně levnější, než je poté řešit ex post ve výrobě, kdy už je stroj hotov. Snižte náklady za pozdější úpravy na minimum díky včasnému odhalení rizik! Nenechte své pracovníky několik let pracovat na nevyhovujícím pracovišti.

KATEGORIZACE PRACÍ

Zhodnotíme a vypracujeme kategorizační návrh odborně způsobilou osobou v oblasti prevence rizik.
Poskytujeme legislativní poradenství.


OUTSOURCING ERGONOMIE

Potřebujete ve firmě ergonoma? Potřebujete mít stabilní ergonomickou podporu?
Pomůžeme Vám s ergonomií, školením i kategorizací prací. V ceně každého paušálu je i doprava ke klientovi.
Vyberte si z našich balíčků firemních paušálů.


ikona

BASIC

10 hodin / měsíc

Ergonomické audity

Kategorizace prací

Poradenství

ikona

ADVANCED

15 hodin / měsíc

Ergonomické audity

Kategorizace prací

Poradenství

ikona

PROFI

20 hodin / měsíc

Ergonomické audity

Kategorizace prací

Poradenství

Verifikace nových a stávajících zařízení a pracovišť

Výchova nových ergonomů a jejich mentoring

ikona

PROFI PLUS

30 hodin / měsíc

Ergonomické audity

Kategorizace prací

Poradenství

Verifikace nových a stávajících zařízení a pracovišť

Výchova nových ergonomů a jejich mentoring

Kurz „Interní Ergonom“ v celkové časové dotaci 100 hod